Training

training

Mediation Jacobs en Woltering & Partner, beschikken samen over een jarenlange onderwijservaring. Deze ervaring zetten wij in voor training van individuen of groepen met betrekking tot conflicthantering, coaching en bemiddeling.
Bijvoorbeeld een training klantvriendelijk handelen voor werknemers is een optie in het kader van preventief handelen en voorkomen van conflicten tussen werknemers van een bedrijf en de klant.

Teams in het onderwijs, de zorg, de overheid of binnen de kerken die graag preventief te werk willen gaan met conflicthantering kunnen een beroep doen op Mediation Jacobs. Tijdens een intake stemmen we met de initiatiefnemers af welke training het beste past bij het instituut of bij de betreffende doelgroep. Onze insteek is om te komen tot het verzorgen van kortlopende, kernachtige trainingen.

De binnen het onderwijs opkomende leerlingbemiddeling waarbij leerlingen getraind worden in het hanteren en oplossen van conflicten tussen mede leerlingen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hier zijn in veel gevallen interessante overheidssubsidies voor beschikbaar.
Maar deze, wat we ook wel noemen, peer-mediation kan net zo goed worden toegepast bij de categorie ouderen en bejaarden. Peer-mediation betreft de conflicthantering door mensen van gelijke leeftijd. Deze vorm van conflicthantering past ongetwijfeld ook binnen de zorgcentra. Daar waar mensen samenkomen of samenwerken ontstaan discussies en meningsverschillen die soms uit de hand lopen en om een oplossing vragen.