Religie, Onderwijs, Overheid en Zorg

religie          Onderwijs          overheid in nederland 1          Ethiek_in_de_zorg

Mediation en situaties met name voor conflicten en lastige relaties bij Religies, Onderwijs, Overheden en de Zorgsector

Religies en Mediation

kop-Religies

Binnen religies verwachten we over het algemeen geen conflicten. Inmiddels is dat idee de laatste jaren achterhaald. Waar mensen werken ontstaan situaties en/of discussies waaruit ook conflicten kunnen ontstaan. Binnen religies is dat dan ook niet anders. Natuurlijk worden conflicten veelal zorgvuldig intern gehouden en hopelijk opgelost. Het mag duidelijk zijn dat ontstane conflict(en) niet altijd binnenskamers kunnen worden houden. Het is erg jammer als hierdoor schade aan personen en/of instellingen wordt veroorzaakt. We hebben dat de laatste jaren helaas regelmatig ervaren. Het tijdig inzetten van conflictbemiddeling kan preventief werken. Aanvullende mediation helpt de intermenselijke verhoudingen weer te normaliseren.

Mediator Martin Jacobs is bekend met kerkelijke structuren binnen religies. Hij heeft binnen parochieverband als vice-voorzitter bestuurlijke werkzaamheden uitgevoerd. Op uitvoerend vlak heeft hij de gevoelige items leren ervaren. Maar ook de wil en wens om daar op gepaste wijze aandacht aan te besteden en mensen weer bij elkaar te brengen behoort tot de levenswijze van de mediator Martin Jacobs. Voor ontstane of dreigende conflicten tussen bestuur en vrijwilligers, vrijwilligers onderling maar ook binnen de hiërarchische lijnen van de kerk kan Mediation Jacobs Gemert worden ingezet. Inzet van twee mediators behoort, afhankelijk van de compexiteit van het probleem, tot de mogelijkheden. U vindt daarover meer informatie op onze site onder ‘Samenwerking’.

Onderwijs en Mediation

Rechter

Het Onderwijs is een verzamelplaats van veel mensen met veelal sterk uiteenlopende leeftijden. Het is ook een plaats waar uiteenlopende meningen en reacties op meningen worden gegeven. Als er ergens soms stevig wordt gediscusieerd dan is dat wel binnen het onderwijs.
De kans op het ontstaan van onbegrip en conflicten is daarbij aanwezig. Gelukkig meestal oplosbaar en zonder vervelende gevolgen.
Maar het kan ook anders aflopen. Van een kortlopend conflict naar langdurig onbegrip. Zonder maatregelen die naar een oplossing werken, kunnen conflicten zo sterk oplopen dat via juridische weg een definitieve uitspraak moet worden geforceerd.
Deze, emotionele en soms geldverslindende procedures, kunnen worden voorkomen door de inschakeling van een mediator.
Als mediator werk ik, al dan niet in opdracht van een of meerdere partijen, naar een oplossing voor het conflict. De werkgever kan ook de aanvragende partij voor een mediation zijn. Niet de mediator geeft de oplossing maar partijen werken onder mijn leiding daar zelf naar toe.

Partijen kunnen zijn: leidinggevenden en werknemers van onderwijsinstellingen. Maar ook leerlingen/studenten en/of ouders in relatie tot de medewerkers van de onderwijsinstelling kunnen in een conflict gebaat zijn bij een mediation. Er is nog veel te doen in het onderwijs.

‘Mediation Jacobs’ kan u daarbij helpen.

Overheid en Mediation

I-ambtenaar

Overheid en Mediation zoals dat bij rijksoverheid, provinciale- of gemeentelijke overheden en waterschappen kan worden toegepast, past bij werkgevers met enorm veel werknemers. Interne geschillen oplopend tot lastige conflicten tussen collega-ambtenaren of leidinggevenden en medewerkers zouden wellicht met succes via mediationtechnieken kunnen worden aangepakt.

Overheid en Mediation. Goede observatie van de leidinggevende(n) zou met (pre)mediation ook bij publieke overheden problemen kunnen voorkomen. Een interne mediator kan daarbij prima werk verzetten maar in veel gevallen kan een extern mediator met wat meer afstand van de organisatie een zeer goed alternatief zijn. Samenwerking tussen de interne en externe mediator kan de snelheid om tot een oplossing te komen bevorderen.

Overheid en Mediation. Klantvriendelijkheid bij overheden zorgt er voor dat de relatie tussen de burger en de overheid positief wordt beïnvloed. Ontbreekt de klantvriendelijkheid dan kan een broeinest aan sluimerende conflicten tot uitbarsting komen. Voldoende reden om op tijd met mediation te starten. Daar waar ‘de bom’  tot barsten is gekomen, kan  Mediation Jacobs Gemert een rol spelen in het herstel van de onderlinge verhoudingen.

In gecompliceerde situaties bestaat de mogelijkheid om mij voor kortere of langere termijn als interim-manager aan te stellen. Er ontstaat dan rust op de werkvloer en er kan worden geanalyseerd waar de feitelijke knelpunten zich bevinden.

Zorgsector en Mediation

Zorgsector

De zorgsector maakt moeilijke tijden door. Het vrijgeven van de tarieven, de mondigheid van de client/patiënt en de familie, de druk vanuit de vakorganisaties op werkgevers zijn enkele actuele thema’s. Patiëntenraden kunnen al dan niet door één deur met directies of met het college van bestuur van de instelling. Daar komt bij dat de relatie specialist-verpleegkundige zo nu en dan tot spanningen lijdt.

Zorgverzekeraars drukken steeds sterker hun stempel op de zorgsector. Opvattingen lopen dan sterk uiteen. Hoe dan ook, er liggen ook binnen de zorg conflicten op de loer.

Enkele ontwikkelingen binnen het huidig tijdsbestel zijn de kennis en kunde van de ouderen van vandaag. Goed opgeleid en mondig kunnen sommige ouderen voor elkaar veel betekenen maar ook elkaar tot last zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat een zorgcentrum moet bemiddelen tussen een of meerdere ouderen. Het vraagt om een geduldig gebalanceerd proces waar voor de verzorgende de tijd ontbreekt. Nog los van het feit dat familie van de conflicterende inwoners zich willen inspannen en de verzorging onder druk zetten om tot een oplossing te komen.

Het bijtijds inschakelen van mediation in plaats van een kostbare juridische procedure kan medewerkers wellicht behouden voor de zorg. Met Mediation Jacobs Gemert kan ik u een instrument bieden om ontstane conflicten te reduceren of geheel weg te nemen.

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.