Zorgsector en Mediation

Zorgsector

De zorgsector maakt moeilijke tijden door. Het vrijgeven van de tarieven, de mondigheid van de client/patiënt en de familie, de druk vanuit de vakorganisaties op werkgevers zijn enkele actuele thema’s. Patiëntenraden kunnen al dan niet door één deur met directies of met het college van bestuur van de instelling. Daar komt bij dat de relatie specialist-verpleegkundige zo nu en dan tot spanningen lijdt.

Zorgverzekeraars drukken steeds sterker hun stempel op de zorgsector. Opvattingen lopen dan sterk uiteen. Hoe dan ook, er liggen ook binnen de zorg conflicten op de loer.

Enkele ontwikkelingen binnen het huidig tijdsbestel zijn de kennis en kunde van de ouderen van vandaag. Goed opgeleid en mondig kunnen sommige ouderen voor elkaar veel betekenen maar ook elkaar tot last zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat een zorgcentrum moet bemiddelen tussen een of meerdere ouderen. Het vraagt om een geduldig gebalanceerd proces waar voor de verzorgende de tijd ontbreekt. Nog los van het feit dat familie van de conflicterende inwoners zich willen inspannen en de verzorging onder druk zetten om tot een oplossing te komen.

Het bijtijds inschakelen van mediation in plaats van een kostbare juridische procedure kan medewerkers wellicht behouden voor de zorg. Met Mediation Jacobs Gemert kan ik u een instrument bieden om ontstane conflicten te reduceren of geheel weg te nemen.