Overheid en Mediation

I-ambtenaar

Overheid en Mediation zoals dat bij rijksoverheid, provinciale- of gemeentelijke overheden en waterschappen kan worden toegepast, past bij werkgevers met enorm veel werknemers. Interne geschillen oplopend tot lastige conflicten tussen collega-ambtenaren of leidinggevenden en medewerkers zouden wellicht met succes via mediationtechnieken kunnen worden aangepakt.

Overheid en Mediation. Goede observatie van de leidinggevende(n) zou met (pre)mediation ook bij publieke overheden problemen kunnen voorkomen. Een interne mediator kan daarbij prima werk verzetten maar in veel gevallen kan een extern mediator met wat meer afstand van de organisatie een zeer goed alternatief zijn. Samenwerking tussen de interne en externe mediator kan de snelheid om tot een oplossing te komen bevorderen.

Overheid en Mediation. Klantvriendelijkheid bij overheden zorgt er voor dat de relatie tussen de burger en de overheid positief wordt beïnvloed. Ontbreekt de klantvriendelijkheid dan kan een broeinest aan sluimerende conflicten tot uitbarsting komen. Voldoende reden om op tijd met mediation te starten. Daar waar ‘de bom’  tot barsten is gekomen, kan  Mediation Jacobs Gemert een rol spelen in het herstel van de onderlinge verhoudingen.

In gecompliceerde situaties bestaat de mogelijkheid om mij voor kortere of langere termijn als interim-manager aan te stellen. Er ontstaat dan rust op de werkvloer en er kan worden geanalyseerd waar de feitelijke knelpunten zich bevinden.