kosten

‘Mediation Jacobs’ hanteert tarieven die afhankelijk zijn van de intensiteit van de mediation. Mediation voor particulieren of voor bedrijven zijn over het algemeen verschillend van aard.
In sommige situaties is het verstandig en ook mogelijk om in co-mediation te werken. Martin Jacobs en Debby Amesz starten dan als twee mediators. Dit wil niet bij voorbaat zeggen dat zij het hele proces gezamenlijk uitvoeren. Na verloop van tijd kan het tijdens het mediationproces duidelijk worden dat een mediator voldoende is.

De kosten van onze dienstverlening per mediator variëren van € 150,– per uur tot € 200,– per uur.
Op verzoek sturen wij u via de mail informatie over de specifieke tarieven.

Alle kosten zijn excl. btw en de directe en indirecte kosten w.o. huur van ruimtes, telefoon- en reiskosten, porti, honoraria en kosten van eventuele bij de mediation door Mediation Jacobs betrokken derden, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.