Samenwerking

jacobsDebby Amesz
Als mediator werk ik samen met mevrouw Debby Amesz, eveneens mediator. Mevrouw Amesz heeft ruime ervaring in conflicthantering binnen bedrijven en instellingen. Al naar gelang de wens van de partijen of afhankelijk van de inhoud van het conflict worden de opdrachten tussen Martin Jacobs en Debby Amesz verdeeld. Soms kan het gewenst zijn dat een vrouwelijke mediator aansluit bij het oplossen van een conflict.

De intensiteit van de kwestie waar ik voor kom te staan, kan er baat bij hebben dat Debby en ik in een co-mediatorschap gezamenlijk optreden. We kunnen dan in overleg met de opdrachtgever een lijn uitstippelen en gezien de complexiteit van het probleem samen sparren hoe we zo optimaal mogelijk en binnen een kort tijdsbestek tot een oplossing kunnen komen.

Het Conflictwarenhuisconflictwarenhuis
Als Mediation Jacobs Gemert zelf niet met een bepaalde mediation kan starten, bijvoorbeeld door de specifieke deskundigheid die gewenst is, dan kan ik een beroep doen op het Conflictwarenhuis van Merlijn. Als partner ben ik aangesloten bij dit nieuwe concept. Samenwerken en snelle inzetbaarheid zijn sterke punten van zowel Mediation Jacobs als het Conflictwarenhuis van de Merlijn groep.

Woltering & PartnerWoltering
Mediation Jacobs heeft expertise in mediationtrajecten en conflictbeheersing, conflictcaoching en conflictoplossing voor zowel de zakelijke als de private sectoren. Aandacht voor de mens in uw organisatie kan in veel gevallen voorkomen dat mediation nodig of noodzakelijk is. Vandaar dat Mediation Jacobs zich ook richt op het voorkomen van problemen door het geven van traningen. Ook hier werk ik samen met een vooraanstaande en succesvolle organisatie als Woltering & Partner. De diensten van ons richten zich op uw kapitaal: De mensen in uw organisatie. Wij zijn specialisten in het optimaliseren van het functioneren van uw medewerkers met als doel uw organisatie te versterken en zodoende groei en ontwikkeling verder te stimuleren en, uiteindelijk, te realiseren en conflicten en mediation te voorkomen.