Behandelde casussen

Casus 1 Mediation
Binnen een instelling voor onderwijs kunnen twee medewerkers van eenzelfde afdeling ‘niet meer door een deur’. De leidinggevenden zijn er in twee jaar niet in geslaagd de beide collega’s weer met elkaar goed in gesprek te brengen.
Na twee individuele en vier gezamenlijke gesprekken zijn de beide collega’s weer goed met elkaar in contact geraakt.

Casus 2 Beroepscommissie
Ontevredenheid van een medewerker binnen een bedrijf met betrekking tot de begeleiding van zijn leidinggevenden tijdens zijn ziekteperiode. Gesprekken met alle betrokken partijen inclusief de bedrijfsarts hebben de klager deels in het gelijk gesteld. De organisatie heeft een coulance-regeling met de betreffende medewerker getroffen.

Casus 3 Buurtbemiddeling
Geluidsoverlast tussen twee (jonge) buurtbewoners van een apartementencomplex hebben tot een stevige wanverhouding tussen de twee mensen geleid. Individuele en gezamenlijke gesprekken hebben de beide dames weer tot elkaar gebracht waarbij de door hen zelf bedachte oplossing werd: elkaar te informeren als er (feest)overlast kan worden verwacht. Naar tevredenheid van beide partijen opgelost.