Onze doelstelling

Onze doelstelling. Zoals je van bedrijven en instellingen mag verwachten, worden daar vooraf vastgelegde doelen nagestreefd.
Bij mediation kun je de vraag stellen, welk doel streef je na?

Onze doelstelling met ‘Mediation Jacobs’ zie ik als volgt:
Ik beoog als neutrale bemiddelingsdeskundige in conflicten de onderhandelingen tussen partijen te begeleiden om vanuit de werkelijke belangen van partijen tot gezamenlijk gedragen en voor iedere partij optimale resultaten te komen.

Of ook wel te omschrijven dat je als onafhankelijk voorzitter de gesprekken tussen twee conflicterende partijen begeleid. Die begeleiding is er op gericht dat de partijen, pratende met en tegen elkaar, zelf tot een oplossing van het conflict komen waar ze het beiden mee eens zijn. Daarbij zijn de belangen die iedere partij heeft meegenomen in de oplossing.

Een succesvolle mediation wordt door mij afgesloten met een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Of onze doelstelling en het tekenen van een overeenkomst kunnen worden gehaald is een vurige wens van elke mediator. Het is ook mogelijk dat de mediation voortijdig door een van de partijen wordt beëindigd. Over de aard en de reden van het mislukken van een mediation worden geen mededelingen gedaan.

Uiteraard gaan we er van uit dat bij elke mediator de wil en de wens aanwezig is om tot een succesvolle mediation te komen