Religies en Mediation

kop-Religies

Binnen religies verwachten we over het algemeen geen conflicten. Inmiddels is dat idee de laatste jaren achterhaald. Waar mensen werken ontstaan situaties en/of discussies waaruit ook conflicten kunnen ontstaan. Binnen religies is dat dan ook niet anders. Natuurlijk worden conflicten veelal zorgvuldig intern gehouden en hopelijk opgelost. Het mag duidelijk zijn dat ontstane conflict(en) niet altijd binnenskamers kunnen worden houden. Het is erg jammer als hierdoor schade aan personen en/of instellingen wordt veroorzaakt. We hebben dat de laatste jaren helaas regelmatig ervaren. Het tijdig inzetten van conflictbemiddeling kan preventief werken. Aanvullende mediation helpt de intermenselijke verhoudingen weer te normaliseren.

Mediator Martin Jacobs is bekend met kerkelijke structuren binnen religies. Hij heeft binnen parochieverband als vice-voorzitter bestuurlijke werkzaamheden uitgevoerd. Op uitvoerend vlak heeft hij de gevoelige items leren ervaren. Maar ook de wil en wens om daar op gepaste wijze aandacht aan te besteden en mensen weer bij elkaar te brengen behoort tot de levenswijze van de mediator Martin Jacobs. Voor ontstane of dreigende conflicten tussen bestuur en vrijwilligers, vrijwilligers onderling maar ook binnen de hiërarchische lijnen van de kerk kan Mediation Jacobs Gemert worden ingezet. Inzet van twee mediators behoort, afhankelijk van de compexiteit van het probleem, tot de mogelijkheden. U vindt daarover meer informatie op onze site onder ‘Samenwerking’.